Go Wired

From words to action

Den trådlösa tekniken utgör ett av de största hoten mot vår framtida existens. Den nya folsjukdomen digital demens sprider sig allt längre ner i åldrarna. Kräv ett omedelbart stopp för för användning av trådlös teknik på skolor, arbetsplatser, andra offentliga platser samt tåg, buss och flyg. Läs uppropet och låt dig inspireras till att använda trådbundna alternmativ. Lycka till på vägen mot en trådbunden livsstil!